Opleidingsschool

Binnen Essentius zijn alle 9 scholen opleidingsschool. Studenten van de PABO krijgen de mogelijkheid om opgeleid te worden als leerkracht. In de opleidingsschool worden de studenten begeleid door opgeleide mentoren (leerkrachten van de groepen). Jessica Lamers is de schoolopleider. Zij verzorgt de coördinatie tussen opleiding, studenten en mentoren en beoordeelt de studenten. Ook worden de stagiairs betrokken bij ontwikkelingen en activiteiten op de Mariaschool. Het kan ook zijn dat studenten bij oudergesprekken aanwezig zullen zijn. Naast de PABO-studenten ontvangen wij ook studenten van het Graafschap College. Zij worden opgeleid tot onderwijsassistenten.