Medezeggenschapsraad

De M.R. van de Mariaschool denkt mee en beslist mee over schoolbeleid, vakantierooster, formatie, enz.
De M.R. is als volgt samengesteld:

Namens de ouders:

Lid
Dhr. Giel Bruil

Secretaris 
Mevr. Jessica Klatt

Aspirant lid
Dhr. Dion Wissing

Namens het team:

Voorzitter
Mevr. Monique Liebrand

Lid
Mevr. Diana Berendsen