Ondersteuningsprofiel

In het ondersteuningsprofiel vindt u beknopt een beschrijving van de ondersteuning die op de Mariaschool geboden kan worden.
Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel.

Schoolprofiel

In het schoolprofiel vindt u relevante informatie van de Mariaschool.
Klik hier voor het schoolprofiel.

Ondersteuningsstructuur 

De Mariaschool heeft de ondersteuningsstructuur beschreven en vastgelegd in een document genaamd het ondersteuningsplan. Deze is op school in te zien.